Má lúm đồng tiền
Truyền thuyết tạo má lúm đồng tiền

Truyền thuyết tạo má lúm đồng tiền

Má lúm là đặc điểm mà không phải ai cũng ở hữu. Chính vì vậy, có rất nhiều truyền thuyết tạo má lúm đồng tiền được lưu truyền. Sự tích về truyền thuyết tạo má lúm đồng tiền ở Phương Đông Theo truyền thuyết tạo má lúm đồng tiền của người Phương ...

Chi tiết