Má lúm đồng tiền

Ta??o mA? lA?m Ai??ai??i??ng tiai???n cA? Ai????n gia??n khA?ng?