Má lúm đồng tiền
Tạo má lúm đơn giản như thế nào?

Tạo má lúm đơn giản như thế nào?

“Nghe nói sở hữu lúm đồng tiền không khó nhưng mình cũng chưa hình dung được, không biết tạo má lúm đơn giản như thế. Mình thấy những ai có vẻ đẹp trời phú này trông rất duyên nên cũng muốn làm” – Hoàng Anh (Bà Triệu, Hà Nội).     ...

Chi tiết