Má lúm đồng tiền
Những lợi ích bất ngờ khi có má lúm đồng tiền

Những lợi ích bất ngờ khi có má lúm đồng tiền

Sau khi làm đẹp taị Thu Cúc, cô bạn Thu Thủy(22 tuổi, Hà Nội) đã khám phá ra những lợi ích bất ngờ khi có má lúm đồng tiền khiến cô bạn rất hài lòng với quyết định thực hiện tạo má lúm.  Tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá của ...

Chi tiết