Má lúm đồng tiền
Má lúm đồng tiền duyên trong tướng số

Má lúm đồng tiền duyên trong tướng số

Những người sở hữu má lúm đồng tiền duyên trong tướng số thường an nhàn, hưởng cuộc sống giàu sang, phù quý – dù là trai hay gái. Quan niệm của phần lớn người Á Đông Đây là quan niệm chung của phần lớn người Á Đông và cũng là kết luận ...

Chi tiết