Má lúm đồng tiền
Bấm má lúm đồng tiền có nhanh không

Bấm má lúm đồng tiền có nhanh không

“Gửi câu hỏi bấm má lúm đồng tiền có nhanh không đến Bệnh viện Thu Cúc, mình được biết tiểu phẫu này chỉ mất khoảng 15 – 20 phút sau đó có thể ra về ngay cũng như tiếp tục các sinh hoạt bình thường. Do đó, mình đã tranh ...

Chi tiết