Má lúm đồng tiền

Răng khểnh má lúm là 2 nét duyên trời sinh ai cũng muốn có