Má lúm đồng tiền

Phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền có đau không và quy trình như thế nào