Má lúm đồng tiền

Ngất ngây trước những cặp má lúm đồng tiền của sao Hoa Ngữ