Má lúm đồng tiền

Nét duyên từ đôi má lúm đồng tiền gợi cảm của các “sao”