Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền nét duyên ngầm của sao Việt