Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền đồng xu mang đến ý nghĩa gì?