Má lúm đồng tiền

Bất ngờ đầy thú vị về ý nghĩa của má lúm đồng tiền bên trái, bạn có biết?